خروج غول نفتی آمریکایی از آذربایجان 14 آبان 1398

خروج غول نفتی آمریکایی از آذربایجان

شرکت آمریکایی شورون با فروش سهم خود در مجتمع نفتی ACG و خط لوله صادراتی BTC جمهوری آذربایجان به شرکت MOL مجارستان به مبلغ ۱.۵۷ میلیارد دلار، از این کشور خارج می‌شود.