400 فقره شیرآلات کاهنده مصرف آب در 4 شهر استان مازندران توزیع و نصب شد ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

400 فقره شیرآلات کاهنده مصرف آب در 4 شهر استان مازندران توزیع و نصب شد

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد آبفای شهری مازندران گفت: به‌منظور ترویج فرهنگ مدیریت مصرف، 400 فقره شیرآلات کاهنده مصرف آب در چهار شهر این استان توزیع و نصب شد.