۱۰ کیلومتر خط انتقال آب روستاهای ری بازسازی شد 06 شهریور 1398

۱۰ کیلومتر خط انتقال آب روستاهای ری بازسازی شد

مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان ری گفت: ۱۰ کیلومتر از خطوط انتقال آب و شبکه توزیع با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از ابتدای سالجاری تاکنون بازسازی شده است.