150 روستای کردستان گازدار شدند! ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

150 روستای کردستان گازدار شدند!

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اعلام کرد که گازرسانی به ۱۵۰ روستا از جمله برنامه‌های امسال این شرکت است.