رفع تصرف 1500 متر مربع از اراضی حریم و بستر رودخانه کرج ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

رفع تصرف 1500 متر مربع از اراضی حریم و بستر رودخانه کرج

سرپرست امور منابع آب شهرستان اسلامشهر از رفع تصرف 1500 متر مربع از اراضی حریم و بستر رودخانه کرج در محدوده عملکرد این امور خبر داد.