ماجرای تصاحب بزرگترین قصرموزه شهر بادگیرها با تمام اشیای آن! 29 دی 1397

ماجرای تصاحب بزرگترین قصرموزه شهر بادگیرها با تمام اشیای آن!

آنهایی که به یزد سفر کردند،به‌طورحتم در کنار خانه‌های تاریخی و بافت زیبای یزد، نام موزه قصر آئینه را شنیده‌اند.موزه ای که چند روزی است به تصاحب یک نهاد درآمده است آن هم با تمام اشیای آن!حال در دعوای حقوقی دو نهاد تکلیف اشیای تاریخی ارزشمند چه می‌شود؟

شمع‌ها یکی از عوامل تولید گاز‌های گلخانه‌ای هستند 29 دی 1397

شمع‌ها یکی از عوامل تولید گاز‌های گلخانه‌ای هستند

رئیس محیط زیست شهر تهران گفت: شمع‌ها به دلیل داشتن ترکیبات خاص یکی از عوامل ایجاد گازهای گلخانه‌ای هستند.