ممانعت سازمان محیط زیست از شماره‌گذاری تاکسی‌ها 22 خرداد 1399

ممانعت سازمان محیط زیست از شماره‌گذاری تاکسی‌ها

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سازمان محیط زیست ابلاغیه‌ای صادر و بر اساس آن شماره‌گذاری این تاکسی‌ها را متوقف کرد، گفت: از محیط زیست می‌خواهیم برای شماره‌گذاری این خودروها کمک کند.