ایران ظرفیت صادرات بنزین را دارد 04 اسفند 1397

ایران ظرفیت صادرات بنزین را دارد

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به اینکه میانگین کنونی مصرف بنزین در کشور روزانه ۸۸ میلیون لیتر و تولید اندکی بیش از ۱۰۰ میلیون در روز است، گفت: در شرایط کنونی ظرفیت صادرات بنزین را داریم.