سهمیه بندی بنزین تغییر می کند ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

سهمیه بندی بنزین تغییر می کند

در این طرح که در نوبت اعلام وصول قرار دارد پیشنهاد شده است تا سهمیه بنزین به جای خودروها به تعداد افراد خانواده داده شود.

احیای کارت سوخت ۰۱ مهر ۱۳۹۸

احیای کارت سوخت

پیرو جلسه قرارگاه انرژی مجمع عالی متخصصین سازمان بسیج در سال گذشته، جهت نیل به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات مطرح شده توسط این مجمع، دکتر مالک شریعتی نیاسر به عنوان نماینده پژوهشگاه برای شرکت در جلسات مجمع عالی متخصصین بسیج قرارگاه انرژی معرفی شد.