توربین های بادی چوبی/ تجدیدپذیرها در دایره بازیافت انرژی 23 اردیبهشت 1399

توربین های بادی چوبی/ تجدیدپذیرها در دایره بازیافت انرژی

در سواحل صخره‌ای Bjorko در جنوب سوئد یک توربین بادی با Tower(برج) سفید در نگاه اول مشابه سایر توربین‌های بادی در حال تولید انرژی برق پاک و تجدیدپذیر است. اما در داخل این توربین بادی قضیه کاملا متفاوت است .