به‌زودی ساخت طرح جدید اتیلن اکساید اندیمشک  11 اسفند 1397

 به‌زودی ساخت طرح جدید اتیلن اکساید اندیمشک 

ساخت طرح جدید 200 هزار تنی اتیلن اکساید و محصولات پایین‌دست صنعت پتروشیمی در اندیمشک با هدف تکمیل زنجیره ارزش و اشتغال آفرینی پایدار به‌زودی آغاز می‌شود.