سفیران سلامت نفت؛ زنان در شرکت فلات قاره ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

سفیران سلامت نفت؛ زنان در شرکت فلات قاره

کارکنان زن شرکت نفت فلات قاره به عنوان سفیران سلامت شناخته می‌شوند تا مبلغان سلامت در محل کار، منزل و جامعه خود باشند.

جزئیات اجرای طرح‌های نگه‌داشت و تولید در فلات قاره ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

جزئیات اجرای طرح‌های نگه‌داشت و تولید در فلات قاره

طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است چهار پروژه از بسته‌های نگه‌داشت و تولید در شرکت نفت فلات قاره اجرایی شود. چهار پروژه‌ای که به گفته مدیر عامل این شرکت قرار است حدود 100 هزار بشکه به تولید فلات قاره اضافه کند.