ثبت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سامانه بورس 20 اسفند 1397

ثبت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سامانه بورس

‌مدیر بازرگانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس اعتماد به شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی و دانش بنیان در تامین مواد و قطعات مورد نیاز این پالایشگاه را یکی از دستاوردهای بزرگ در سال حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد.‌