افزایش ظرفیت انتقال اتان به مجتمع‌های پتروشیمی عسلویه  ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

افزایش ظرفیت انتقال اتان به مجتمع‌های پتروشیمی عسلویه 

سرپرست شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از افزایش ظرفیت انتقال بیش از ۵ میلیون تن اتان به مجتمع‌های پتروشیمی منطقه عسلویه خبر داد.

افزایش دقت اندازه‌گیری جریان گاز در پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی  ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

افزایش دقت اندازه‌گیری جریان گاز در پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی 

مجری طرح‌های پالایش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: با نصب سامانه‌های اندازه‌گیری گاز (میترینگ)، دقت سنجش جریان و انرژی گاز در پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی افزایش می‌یابد.