کشف ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی توسط چین ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

کشف ۱۰۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی توسط چین

شرکت ملی نفت چین یک اکتشاف بزرگ نفتی را در دریای بوهایی اعلام کرد. ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این اکتشاف، بیش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب است