بزرگترین قرارداد انرژی سال جهان امضا شد ۰۴ تیر ۱۳۹۹

بزرگترین قرارداد انرژی سال جهان امضا شد

بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری در زیرساخت انرژی در خاورمیانه و بزرگترین قرارداد انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ به ارزش ۲۰.۷ میلیارد دلار میان شش شرکت و شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) امضا شد.