تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پتروشیمی 03 مرداد 1399

تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پتروشیمی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل صندوق‌های پروژه و خصوصی صنعت پتروشیمی با هدف تامین مالی طرح‌های صنعت پتروشیمی خبر داد.

تعیین تکلیف اراضی طرح‌های پتروشیمی غیرفعال 31 تیر 1399
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد:

تعیین تکلیف اراضی طرح‌های پتروشیمی غیرفعال

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر تعیین تکلیف زمین‌های اختصاص یافته به طرح‌های پتروشیمی غیرفعال گفت: باید از شرکت‌هایی که عملیات اجرایی طرح‌ها را با جدیت انجام می‌دهند، حمایت شود.

ضرورت به بازگشت کارکنان پتروشیمی‌ها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی 11 اردیبهشت 1399

ضرورت به بازگشت کارکنان پتروشیمی‌ها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی

مدیر اچ‌اس‌یی‌ و دبیر کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اجرای سختگیرانه دستورعمل بازگشت به‌کار کارکنان با در نظر گرفتن همه شرایط پیشگیرانه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

صنعت پتروشیمی، نماد عبور از خام فروشی 31 شهریور 1398

صنعت پتروشیمی، نماد عبور از خام فروشی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افزایش تولید خوراک صنعت پتروشیمی به ۷۴ میلیون بشکه تا سال ۱۴۰۴، گفت: توسعه صنعت پتروشیمی، نماد واقعی عبور از خام فروشی است.