تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پتروشیمی ۰۳ مرداد ۱۳۹۹

تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری پتروشیمی

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تشکیل صندوق‌های پروژه و خصوصی صنعت پتروشیمی با هدف تامین مالی طرح‌های صنعت پتروشیمی خبر داد.

تعیین تکلیف اراضی طرح‌های پتروشیمی غیرفعال ۳۱ تیر ۱۳۹۹
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد:

تعیین تکلیف اراضی طرح‌های پتروشیمی غیرفعال

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر تعیین تکلیف زمین‌های اختصاص یافته به طرح‌های پتروشیمی غیرفعال گفت: باید از شرکت‌هایی که عملیات اجرایی طرح‌ها را با جدیت انجام می‌دهند، حمایت شود.

ضرورت به بازگشت کارکنان پتروشیمی‌ها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضرورت به بازگشت کارکنان پتروشیمی‌ها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی

مدیر اچ‌اس‌یی‌ و دبیر کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: اجرای سختگیرانه دستورعمل بازگشت به‌کار کارکنان با در نظر گرفتن همه شرایط پیشگیرانه باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

صنعت پتروشیمی، نماد عبور از خام فروشی ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صنعت پتروشیمی، نماد عبور از خام فروشی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افزایش تولید خوراک صنعت پتروشیمی به ۷۴ میلیون بشکه تا سال ۱۴۰۴، گفت: توسعه صنعت پتروشیمی، نماد واقعی عبور از خام فروشی است.