وزارت نفت بازار گاز را به رقبا باخت 01 تیر 1399
مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز:

وزارت نفت بازار گاز را به رقبا باخت

مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز گفت: چرا با وجود تحریم‌های آمریکا، وزارت نفت با 10 کشور همسایه برای صادرات گاز مذاکره نکرد؟ می‌توانستیم 2.5 برابر روسیه به کشورهای منطقه گاز صادر کنیم اما اکنون وزارت نفت بازار صادرات گاز را به رقبا باخته است.