اولین نیروگاه ملی با الف – ب- ایران وارد مدار خواهد شد 07 اردیبهشت 1399

اولین نیروگاه ملی با الف – ب- ایران وارد مدار خواهد شد

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه امسال 3044 مگاوات نیروگاه جدید در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران وارد مدار خواهد شد، گفت: عملیات اجرایی ساخت نخستین نیروگاه ملی با راندمان 60 درصد امسال آغاز می‌شود.