صورت‌های مالی سال 1399 شرکت سمگا به تصویب رسید ۰۴ مرداد ۱۴۰۰

صورت‌های مالی سال 1399 شرکت سمگا به تصویب رسید

صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 1399 شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران "سمگا" به تصویب سهامداران رسید.