افزایش توان تولید ۳.۶ میلیون بشکه‌ای نفت و ۴.۴ میلیون بشکه‌ای تزریق آب در خلیج فارس ۱۰ آذر ۱۴۰۰
با اجرای پروژه سیری محقق می‌شود:

افزایش توان تولید ۳.۶ میلیون بشکه‌ای نفت و ۴.۴ میلیون بشکه‌ای تزریق آب در خلیج فارس

مدیرعامل شرکت دیریلینک اینترنشنال لیمیتد گفت: با اجرای پروژه سیری (میادین اسفند و سیوند) طی هفته آتی به صورت تجمعی روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت معادل ۳.۶ میلیون بشکه نفت در سال به تولید منطقه سیری اضافه می‌شود و با اتمام پروژه سیری این افزایش تولید در این منطقه به ۱۶ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید.