عراق سازوکار قیمت‌گذاری نفت خود را تغییر داد 05 آذر 1399

عراق سازوکار قیمت‌گذاری نفت خود را تغییر داد

عراق در ماه اکتبر حدود ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز نفت خام بصره صادر کرد و اکنون دومین تولیدکننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.