حیات زیست محیطی سفید رود از آسیب خطوط لوله نفت و مخابرات در امان ماند 28 اردیبهشت 1399

حیات زیست محیطی سفید رود از آسیب خطوط لوله نفت و مخابرات در امان ماند

رئیس مرکز فشارشکن رودبار شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران گفت: منطقه تهران با اداره کل محیط زیست استان گیلان در حوزه حفظ و صیانت از آبزیان رودخانه سپید رود همکاری می‌کند.