تولید نفت و گاز شرق از پیش بینی فراتر رفت 08 اردیبهشت 1399

تولید نفت و گاز شرق از پیش بینی فراتر رفت

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با اشاره به افزایش مصرف گاز در زمستان سال گذشته و فروردین‌ماه امسال، گفت: در این مدت با توجه به افزایش مصرف، مقدار تولید گاز در این شرکت فراتر از برنامه تکلیفی بوده است.