شرکت برق تهران/ ۳ روز آمادگی کامل در مواجهه با زلزله ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرکت برق تهران/ ۳ روز آمادگی کامل در مواجهه با زلزله

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به وقوع زلزله اخیر، از پایداری کامل شبکه توزیع برق پایتخت و آماده‌باش نیروهای عملیاتی این شرکت خبر داد.