امروز، افزایش خروجی سد زاینده رود 06 تیر 1399

امروز، افزایش خروجی سد زاینده رود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از افزایش حجم آب خروجی سد زاینده رود در بامداد جمعه، ششم تیرماه، جهت تامین نیاز آبی باغات غرب اصفهان خبر داد.