تجهیز بیمارستان‌های ایلام به سیستم بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی 11 تیر 1399

تجهیز بیمارستان‌های ایلام به سیستم بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام، گفت: تمامی بیمارستان‌های استان ایلام تا پایان سال به سیستم بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی مجهز می‌شوند.