برکات کووید 19 برای صنعت نفت ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

برکات کووید 19 برای صنعت نفت

بیماری کووید 19 باعث شده که صنایع نفت جهان روی کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری روی سیستم‌های دیجیتالی تمرکز کند.