تصفیه‌خانه پساب پتروشیمی ‏کارون بهره برداری می شود 30 خرداد 1399
تا دو سال دیگر صورت می گیرد؛

تصفیه‌خانه پساب پتروشیمی ‏کارون بهره برداری می شود

رئیس ‏HSE‏ پتروشیمی کارون، تولید بیش از ۶ میلیون لیتر آب‌ژاول در این مجتمع که نقشی کلیدی در ضدعفونی سطوح و اماکن ‏عمومی در برابر ویروس کرونا دارد را از مهم‌ترین اقدامات این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی و حفظ سلامت مردم از ‏ابتدای اپیدمی کرونا تاکنون عنوان کرد.‏