در دسترس نبودن منابع انرژی برای صدها میلیون نفر 26 خرداد 1399

در دسترس نبودن منابع انرژی برای صدها میلیون نفر

بر اساس گزارش بانک جهانی، صدها میلیون نفر از مردم در سراسر جهان به انرژی‌های اولیه دسترسی ندارند و همین چالش، تمام اقدامات دیگر برای مقابله با کووید-۱۹ را بی‌اثر می‌کند.