ترکها از پیشنهاد تعمیر خط لوله صادرات گاز از ایران فقط تشکر کردند! 20 اردیبهشت 1399

ترکها از پیشنهاد تعمیر خط لوله صادرات گاز از ایران فقط تشکر کردند!

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از افزایش ظرفیت انتقال گاز در کشور خبر داد و گفت:‌ شبکه گاز کشور ظرفیت انتقال یک میلیارد متر مکعب گاز در روز را دارد.