گازرسانی به بیش از ۹۰ درصد استان قم ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

گازرسانی به بیش از ۹۰ درصد استان قم

مدیرعامل شرکت گاز استان قم اظهار کرد: هم‌اکنون بیش از ۹۹.۵ درصد از مناطق شهری و 92.5 درصد از مناطق روستایی استان قم گازرسانی شده است.

گاز رسانی 10 هزار کیلومتری دراستان مرکزی ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

گاز رسانی 10 هزار کیلومتری دراستان مرکزی

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی، بازسازی و مقاوم‌سازی شبکه‌های توزیع گاز طبیعی را جزو اولویت‌های اجرایی این شرکت و ضرورتی برای حفظ سرمایه‌های ملی کشور دانست.