موتورسیکلتی که هر بار شارژ آن فقط ۱۰۰۰ تومان است 17 اردیبهشت 1399

موتورسیکلتی که هر بار شارژ آن فقط ۱۰۰۰ تومان است

این موتورسیکلت ۶۵ کیلومتر را پیمایش می‌کند. هر بار شارژ این وسیله در حدود ۱۰۰۰ تومان هزینه دارد که با توجه به افزایش قیمت بنزین، صرفه اقتصادی استفاده از محصول را نسبت به گذشته افزایش داده است.