شاخص جدید آلودگی هوا هم پایش شد! 03 اردیبهشت 1399

شاخص جدید آلودگی هوا هم پایش شد!

مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به تغییرات محاسبه شاخص کیفیت هوا گفت: از این پس غلظت آلاینده دی اکسید نیتروژن به عنوان آلاینده‌ای شاخص درنظر گرفته می‌شود.