عملیات نصب پایه نخستین عرشه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

عملیات نصب پایه نخستین عرشه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

وزیر نفت، متوقف نشدن روند توسعه صنعت نفت در زمان تحریم‌ها را پیام توسعه طرح نصب پایه نخستین عرشه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی برشمرد و گفت: به خواست ملت که برداشت متناسب با سهم‌ خود از میدان مشترک گازی پارس جنوبی بود، رسیدیم و برداشت از پارس جنوبی به اندازه‌ای رسید که استحقاق طبیعی‌ ما بود.