یادگاری های خوب کرونا در محیط زیست 05 خرداد 1399

یادگاری های خوب کرونا در محیط زیست

یک گروه بین‌المللی از محققان دریافتند قرنطینه عمومی در واکنش به شیوع کووید ۱۹، میزان تولید کربن روزانه را در جهان ۱۷ درصد کاهش داد، اما این تاثیر پایدار نخواهد بود.