کاهش 480 میلیون یورویی هزینه ورود 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید در پیک تابستان با اجرای دو طرح فناورانه 20 مهر 1398

کاهش 480 میلیون یورویی هزینه ورود 2 هزار مگاوات نیروگاه جدید در پیک تابستان با اجرای دو طرح فناورانه

اگر می خواستیم این 2000 مگاوات را با ساخت واحدهای جدید نیروگاهی به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کنیم، نیازمند 600 میلیون یورو سرمایه گذاری بودیم اما اجرای طرح HAS در تمامی نیروگاه‌های کشور یک پنجم این مقدار هزینه به همراه دارد و با حدود 120 میلیون یورو، این 2000 مگاوات افزایش ظرفیت عملی تولید برق را محقق خواهیم کرد.