وزارت نیرو با انتقال آب سد کوچری به ساوه موافقت کرد 20 مهر 1398

وزارت نیرو با انتقال آب سد کوچری به ساوه موافقت کرد

استاندار مرکزی گفت: وزارت نیرو با انتقال ۴۰۰ لیتر آب برثانیه از سد کوچری به ساوه موافقت کرد.