حجم نفت برداشت شده با اکتشافات جدید جایگزین شد 20 آبان 1398

حجم نفت برداشت شده با اکتشافات جدید جایگزین شد

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: مجموع حجم نفتی که در چهل سال گذشته تولید شده، با نفت کشف شده قابل استحصال جبران و جایگزین شده است.

امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف 21 مهر 1398

امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف

مدیرعامل شرکت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از امضای ۱۴ قرارداد به ارزش ۲۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه اکتشاف در سال جاری خبر داد و گفت: هفت عملیات تعیین تکلیف شده و تا انتهای سال در مورد بقیه اطلاعات قوی ارائه خواهیم داد.

تحقق ۱۷۰ درصدی تعهد اکتشافات گازی 21 مهر 1398

تحقق ۱۷۰ درصدی تعهد اکتشافات گازی

مدیرعامل شرکت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه این شرکت توانست تعهد اکتشاف منابع گازی را تا ۱۷۰ درصد برنامه محقق کند، گفت: در منابع نفتی نیز بیش از ۱۳۰ درصد از برنامه تعهد شده اکتشاف محقق شده است.