تنش آبی در 30 شهر خراسان رضوی 14 اسفند 1397

تنش آبی در 30 شهر خراسان رضوی

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی از وضعیت تنش آبی در 30 شهر این استان خبر داد.