این حیوان سیانور دارد! 26 مرداد 1399

این حیوان سیانور دارد!

به گفته یک عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان داخل دم مارمولک‌ها سیانور وجود ندارد و هیچ مارمولک سمی در کشور زیست نمی کند.