سیاستمدار کاشان-برترین چهره سیاسی تاریخ کاشان-دکتر مهدی صادقی-بزرگان کاشان-مشاهیر کاشان-سیاستمدار- 11 آبان 1399

سیاستمدار کاشان-برترین چهره سیاسی تاریخ کاشان-دکتر مهدی صادقی-بزرگان کاشان-مشاهیر کاشان-سیاستمدار-

بزرگان کاشان – دکتر مهدی صادقی- ( دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران) ، کارشناس و پژوهشگر در حوزه های: علوم سیاسی – روابط بین الملل – مطالعات منطقه ای – مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی – حوزه انرژی – سردبیر نبض انرژی “-سردبیر نبض فناوری-بزرگترین چهر سیاسی تاریخ کاشان-برترین چهره سیاسی کاشان   رزومه […]