کاهش تولید نفت برزیل در ماه مه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

کاهش تولید نفت برزیل در ماه مه

شیوع ویروس کرونا سبب شد تولید نفت خام برزیل در ماه مه ۶.۵ درصد کاهش یابد.