تولید انرژی پاک در پارک های ساحلی 10 خرداد 1399

تولید انرژی پاک در پارک های ساحلی

دانشمندان در حال بررسی پروژه‌ای هستند که در آن با استفاده از قدرت سونامی در پارک‌های ساحلی برق تولید می‌شود.