خبر خوش سورنا ستاری از فناوری های نوین برای کاهش مصرف انرژی کشور 22 مهر 1399
استارت‌آپ‌های کاهنده مصرف انرژی ساختمان

خبر خوش سورنا ستاری از فناوری های نوین برای کاهش مصرف انرژی کشور

اقتصادی که به این حوزه مربوط می‌شود تنها اقتصاد انرژی نیست بلکه با اقتصاد خدمات ساختمان نیز مرتبط است، درآمدهای این حوزه است که استارت آپ های فعال در بخش انرژی ساختمان را فعال می‌کند.

کمک شرکتهای دانش بنیان به توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز 04 خرداد 1399

کمک شرکتهای دانش بنیان به توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر دسترسی جوانان به پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها برای توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز تاکید کرد.

صنعت نفت بازاری بزرگ برای استارتاپ‌ها و کسب وکارهای دانش بنیان است 30 آذر 1398

صنعت نفت بازاری بزرگ برای استارتاپ‌ها و کسب وکارهای دانش بنیان است

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با تاکید براینکه، صنعت نفت با نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها روزآمد می‌شود، این صنعت را برای رفع نیازهای فناورانه، بازاری بزرگ برای ورود استارتاپ ها و کسب وکارهای دانش بنیان دانست.