سودگیری مانع افزایش قیمت نفت شد 02 آبان 1398

سودگیری مانع افزایش قیمت نفت شد

قیمت نفت پس از رشد چشمگیر در روز چهارشنبه که تحت تاثیر کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا روی داد، در معاملات روز پنج‌شنبه در پی سودگیری معامله‌گران و دورنمای تقاضای ضعیف کاهش یافت.