سرعت حضور تجدیدپذیرها در سیستم انرژی 09 خرداد 1399

سرعت حضور تجدیدپذیرها در سیستم انرژی

بر اساس میزان اشتیاق دولت ها به بهرمندی از انرژی‌های نو، تجدیدپذیرها بیشترین سرعت را در نفوذ به سیستم انرژی جهانی در میان سایر سوخت ها دارند.