امکان تبدیل خودروهای شخصی بنزینی به دوگانه‌سوز 05 تیر 1399

امکان تبدیل خودروهای شخصی بنزینی به دوگانه‌سوز

رییس اتحادیه سوخت‌های جایگزین از امکان ثبت نام مالکان خودروهای شخصی بنزینی که متقاضی تبدیل خودرو خود به دو گانه سوز هستند در سامانه IRNGV.IR خبر داد.