شکسته شدن رکورد ۱۰ ساله مشعل سوزی جهانی 02 مرداد 1399

شکسته شدن رکورد ۱۰ ساله مشعل سوزی جهانی

بانک جهانی اعلام کرد مشعل سوزی جهانی در سال ۲۰۱۹ به ۱۵۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافت که بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته بود.