بهشت سوت زنان جهان !!! 30 مرداد 1399

بهشت سوت زنان جهان !!!

"ایسلند" را بایستی بهشت سوت زنان جهان دانست. جایی که بسیاری از سوت زنان در کشورهای مختلف، برای محافظت از خود در برابر هرگونه اقدام انتقام جویانه، به آن پناه می برند. قوانین داخلی ایسلند نیز حمایت های مختلف و گسترده ای را از سوت­زنان ارائه می کنند.